Home Historia artykułów 2018-11-25 Staż KSA z osobami niepełnosprawnymi

2018-11-25 Staż KSA z osobami niepełnosprawnymi

W dniu 25-11-2018 w Jeleniej Górze odbył się staż aikido zorganizowany przez Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido.
W stażu prócz osób ćwiczących w KSA wzięły udział osoby niepełnosprawne z polsko-niemieckiego projektu projektu finansowanego przez UE.
Z polskiej strony projekt ten prowadzony jest przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, a ze strony niemieckiej uczestniczy w nim organizacja pozarządowa z Rottenburga. Zajęcia prowadzone były przez sensei Jerzego Sapielę, sensei Andrzeja Serafińskiego oraz sensei Annette Dassi.
Był to pierwszy tego rodzaju staż, w którym wzięły razem udział osoby na codzień ćwićzące aikido oraz osoby niepełnosprawne. Mieliśmy okazję podzielić się własnym doświadczeniem zdobytym przez lata treningu na macie, a jednocześnie doświadczyć współpracy z ludźmi, którzy pomimo swoich ułomności starają się prowadzić normalny tryb życia dzieląc się olbrzymim hartem ducha i witalnością.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi MOS Ireneuszowi Taraszkiewiczowi za udostępnienie sali do przeprowadzenia tego stażu. Cieszymy się, że mieliśmy możliwość skorzystać i wspólnie poćwiczyć z  osobami bioącymi udział w tym projekcie. Mamy nadzieję, że takich inicjatyw będzie więcej.

Relacja ze stażu wykonana przez strimeo.tv:
http://jelonka.co.pl/blog/2018/11/28/niepelnosprawni-trenuja-aikido/

Relacja ze stażu wykonana przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych:
https://www.kson.pl/2258-aikido-to-sport-ktory-laczy

Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido Jelenia Góra