Home O Nas

O Nas

Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido powstało w 2005 roku jako realizacja potrzeby zjednoczenia kilku sekcji aikido prowadzonych na terenie Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby i okolic.

W skrócie:

1. Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido jest członkiem Polskiej Federacji Aikido.

2. Posiada sekcje prowadzone na terenie: Jeleniej Góry, Cieplic, Szklarskiej Poręby, Chromca.

3. Organizuje staże, spotkania, wyjazdy oraz współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi. Zapewnia naukę aikido dla osób początkujących i zaawansowanych bez względu na wiek.

 

Cele Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido:

1. Konsolidowanie działalności stowarzyszeń, klubów i sekcji aikido dla dobra i rozwoju ruchu aikido,
2. Popularyzowanie w społeczeństwie aikido,
3. Promowanie w kraju i za granicą ruchu aikido,
4. Popieranie działalności członków w sprawach związanych z działalnością KSA,
5. Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i materialnych dla uprawiania aikido,
6. Organizowanie i popularyzację działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków dla jej rozwoju w formie uprawiania aikido,
7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8. Upowszechnianie innych sportów i japońskich sztuk walki,
9. Pozostała działalność związana ze sportem - PKD 92.62,
10. Promocja i organizacja wolontariatu,
11. Współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i podmiotami gospodarczymi na zasadzie partnerstwa i pełnej autonomii zwłaszcza w zakresie inicjowania i koordynowania programów związanych z edukacją, kulturą fizyczną i sportem,
12. Aktywizacja młodzieży poprzez zaangażowanie jej do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

KSA realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji międzystowarzyszeniowych,
2. Organizowanie pokazów, konkursów, staży i obozów szkoleniowych,
3. Inicjowanie i prowadzenie kursów instruktorskich na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej na podstawie obowiązujących przepisów,
5. Występowanie z inicjatywą tworzenia różnych form materialnego wspierania KSA i jej członków,
6. Współpracę z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

Władze Stowarzyszenia tworzą:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

Obecne Władze Stowarzyszenia:

Prezes: Szymon Sapiela
V-ce Prezes ds Technicznych: Zbigniew Hurnowicz
V-ve Prezes ds Organizacyjnych: Marcin Wawrzyńczak
Sekretarz: Karolina Raczyńska
Skarbnik: Paweł Bogacz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Andrzej Mucowski
Sekretarz: Krzysztof Kozakiewicz
Członek: Paweł Jankowski

Instruktorzy:

Jerzy Sapiela 6 dan - Ś.P.

Zbigniew Hurnowicz 5 dan
Szymon Sapiela 5 dan
Adrian Mołodczak 3 dan
Paweł Bogacz 3 dan
Piotr Śliwa 3 dan
Andrzej Knochowski 3 dan