Home Galeria

2014-06-07 IV Krajowy Staż Techniczny we Włocławku

W dniu 07.06.2014 we Włocławku odbył się IV Krajowy Staż Techniczny zorganizowany przez Polską Federację Aikido. W stażu wzięli również udział przedstawiciele Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido Jelenia Góra. Celem stażu było zaprezentowanie technik egzaminacyjnych na stopnie kyu wykonywanych przez różne szkoły i kierunki zrzeszone w PFA. Członkowie Rady Technicznej PFA prezentowali sami i/lub wspólnie ze swoimi uczniami
techniki, które w danym klubie są wykonywane przy egzaminach na stopnie uczniowskie. Na podstawie prezentacji odbywały się ćwiczenia uczestników stażu, dzięki czemu można było samemu sprawdzić zakres i skuteczność całego konglomeratu technik.

Prezentacje odbywały się w następującym układzie:
suwari waza i hanmi handachi waza - Jerzy Pomianowski 6 dan aikikai
1 kyu - Robert Krac 5 dan aikikai
2 kyu - Paweł Bernaś 5 dan aikikai
3 kyu - Waldemar Giersz 5 dan aikikai
4 kyu - Paweł Zdunowski 5 dan aikikai
5 kyu - Marian Wiśniewski 6 dan aikikai
6 kyu - Jerzy Sapiela 5 dan aikikai


Staż rozpoczął i przekazał słowo wstępne Jerzy Pomianowski 6 dan aikikai Prezydent PFA, a podsumowania spotkania podjął się Marian Wiśniewski 6 dan aikikai Sekretarz Generalny PFA.

W przerwie pomiędzy ćwiczeniami zostały rozdane instruktorom dyplomy fukushidoin i shidoin. W gronie wyróżnionych znalazł się również nasz kolega Zbyszek Hurnowicz 4 dan aikikai, któremu serdecznie gratulujemy.

W imieniu KSA chcemy serdecznie podziękować organizatorom stażu (przede wszystkim Barbarze Chrabąszczewskiej) za bardzo dobrą organizację i dobry poczęstunek.

Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido Jelenia Góra